AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Αντιγόνη Μάρκου Χριστοφή & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Αμμόχωστος

Η δικηγορική εταιρεία Αντιγόνη Μάρκου Χριστοφή & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα το Παραλίμνι, επιθυμεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (office word, excel, κτλ).
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση.
 • Άψογη συμπεριφορά, συνέπεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, και υπευθυνότητα.
 • Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καταχώρησης εγγράφων για τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων i-justice θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος ΖΥΓΟΣ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού συστήματος.
 • Διεκπεραίωση και οργάνωση εισερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων.
 • Διευθέτηση συναντήσεων και γενικά προγραμματισμός γραφείου και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες της ανατεθούν όπου παραστεί ανάγκη για διεκπεραίωση τους.
 • Παροχή υποστήριξης σε σχέση με την προετοιμασία δικαστηριακών εγγράφων και εντύπων.
 • Διαχείριση φακέλων και αρχείου δικαστηριακών υποθέσεων.
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο i-justice

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@amclawyers.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν διακριτικής και εμπιστευτικής μεταχείρισης.