AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται δικηγορική υπάλληλος / γραμματέας

Ε.ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται δικηγορική υπάλληλος / γραμματέας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο Ε.ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει δικηγορική υπάλληλο / γραμματέα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, ZYGOS).
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση.
Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο.
Αναλόγως προσόντων θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών.
Τα βιογραφικά να αποσταλούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@emlaw.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”