AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Gevorest: Θέσεις εργασίας

Gevorest: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Η εταιρεία Gevorest ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση στο εργοστάσιο στο Μοναγρούλλι στην Λεμεσό για την παραγωγή και την αποθήκη.

Καθήκοντα:

  • Παραλαβή και τακτοποίηση πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων.
  • Ετοιμασία παραγγελιών και φόρτωση.
  • Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα και τις προκαθορισμένες προδιαγραφές.
  • Παρέχει την απαραίτητη συντήρηση στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί.
  • Βεβαιώνεται ότι χώρος που θα χρησιμοποιεί για την παραγωγή αλλά και την αποθήκη θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση όσο αφορά την καθαριότητα.

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής.
  • Εμπειρία σε λογισμικό WMS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 07:00 – 15:15

Προσφέρεται εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη

Βιογραφικό στο email evgeniou.f@gevorest.com με θέμα “αίτηση για θέση εργασίας για παραγωγή και αποθήκη – anergosjobs.com”

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα κριτήρια θα καλεστούν σε προσωπικές συνεντεύξεις. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA