AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ: Ζητείται Δικηγόρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ: Ζητείται Δικηγόρος – Λεμεσός

Η Δικηγορική εταιρεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ με έδρα στη Λεμεσό δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη δικηγόρου.

Απαιτείται:

  • Κάτοχος Πτυχίου Νομικής (LL.B )

  • Άριστη γνώση ελληνικής και  αγγλικής γλώσσας

  • Τουλάχιστον  4 χρόνια αποδεδειγμένης Δικαστηριακής και Έξω-δικαστηριακής πείρας, σε Ανώτατο και/ή Επαρχιακά και/ή Διοικητικά Δικαστήρια, E-justice, σύνταξη και θεώρηση δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων προσωρινών διαταγμάτων και άλλων νομικών εγγράφων.

  • Ικανότητα να εργαστεί υπό πίεση χρόνου και κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, εχεμύθεια.

  • Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Cylaw, Lexis-Nexis,Westlaw και νομικών βιβλίων.

  • Επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες του γραφείου, κυβερνητικές αρχές και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν βιογραφικό σημείωμα μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  michalis@theodosioulaw.com  υπό το θέμα «Θέση Δικηγόρου». Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 30.05.2024