AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γεωπόνος

Agrolan Ltd: Ζητείται Γεωπόνος – Λευκωσία

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ Group, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων στις επαρχίες: Λεμεσού – Πάφου, Αμμοχώστου.

Κύρια Καθήκοντα

 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών εφοδίων και προϊόντων της Εταιρείας
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες
 • Κατάλληλη και ορθή εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και διαδικασία της εταιρείας

Προσόντα & Εμπειρία

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office
 • Διάθεση ως άλλη την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Πνεύμα Συνεργασίας
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και συνέπεια
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου με ταχύτητες
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η Εταιρεία Προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προϊόντα Υγείας του Ομίλου MSJ
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office.administration@agrolan.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA