AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Καφετέριας

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προσλάβει Λειτουργό Καφετέριας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Προηγούμενη προϋπηρεσία επιθυμητή
  • Γνώση Αγγλικών
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας του Οργανισμού με τη συνεισφορά του εργοδότη / κοινωνική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aretaeio.com με τίτλο: “anergosjobs.com” έως τις 30/04/2024Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Παρακαλώ σημειώστε ότι επικοινωνία θα γίνει μόνο με επιτυχημένους υποψηφίους.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22 200389.

Ανδρέα Αβρααμίδη Αρ. 55-57, Στρόβολος 2024, Λευκωσία, τηλ: 22 200300 fax: 22 200301 www.aretaeio.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 6:48am on Wednesday May 1st, 2024