AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

A.I. Gerolatsitis Building Co Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η εταιρεία μας, Gerolatsitis Constructions με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό.

Απαιτούμενα προσόντα:
▪️ Ικανότητα στην διεύθυνση και οργάνωση εργοταξίου
▪️ Αναγνωρισμένο πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
▪️ Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
▪️ Καλή γνώση AutoCAD, Microsoft Word & Microsoft Excel
▪️ Άριστη διαχείριση γραπτού και προφορικού λόγου, στα ελληνικά & αγγλικά
▪️ Εμπειρία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση.
▪️Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση λόγω χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών.

Καθήκοντα:
▪️ Δημιουργία και Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων έργων.
▪️ Οργάνωση και συντονισμός εργοταξίου.
▪️ Έλεγχος και πιστοποιητικά πληρωμής υπεργολάβων.
▪️ Ποιοτικός έλεγχος εργασιών / Κατάλογος ατελειών και παρακολούθηση.
▪️ Αναφορές προόδου και ημερολόγια έργου.
▪️ Αλληλογραφία εργοταξίου.
▪️ Επιμετρήσεις εργοταξίου
▪️ Συναντήσεις εργοταξίου.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@gerolatsitis.com με τίτλο: “anergosjobs.com”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99493834

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:20pm on Saturday May 18th, 2024