AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου»: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λεμεσός

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου», επιθυμεί να προσλάβει άτομο στην θέση του/ της Διοικητικού Λειτουργού για τα Κεντρικά του Γραφεία στη Λεμεσό.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 1. Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων ως ανατίθενται από την Διευθύντρια του Κέντρου και των Συντονιστή Ανιχνευτικών Προγραμμάτων.
 2. Προώθηση εγκυκλίων και ενημερώσεων εκ μέρους της Διεύθυνσης στα Μέλη του προσωπικού.
 3. Τήρηση πρακτικών κατά τις συναντήσεις των μελών του προσωπικού.
 4. Τήρηση αρχείου αδειών, αδειών ασθενείας, γονικής άδειας κτλ.
 5. Εκτέλεση εργασιών κατόπιν συνεννόησης με τη Συντονίστρια Συστήματος Ποιότητας για την υιοθέτηση και τήρηση των διεθνών προτύπων ποιότητας από όλα τα Τμήματα και συμβολή στην προετοιμασία του Κέντρου για τις εξωτερικές επιθεωρήσεις πιστοποίησης.
 6. Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος του Κέντρου στο οποίο αναρτώνται τα αποτελέσματα των ανιχνευτικών εξετάσεων.
 7. Ενημέρωση/ Εκπαίδευση των γιατρών/ συνεργατών του ΚΠΠ για τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού συστήματος και ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
 8. Επισκέψεις σε ιατρεία και νοσηλευτήρια, εφόσον απαιτείται, για την ορθή ενημέρωση και εκπαίδευση των ανωτέρω όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.
 9. Καταγραφή τυχόν προβλημάτων λειτουργίας του λογισμικού και υποβολή εισηγήσεων ως προς την αναβάθμισή του.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε τομείς όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ή/ και Θετικές Επιστήμες (Βιολογία, Χημεία).
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Microsoft Office ή/ και Google Workspace
 • Κάτοχος άδειας οδηγού με δυνατότητα μετακίνησης σε όλες τις πόλεις της Κύπρου

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με επικέντρωση στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και όγκου εργασίας
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

Ωφελήματα/ Απολαβές

Θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων στον κατάλληλο υποψήφιο, βάσει ικανοτήτων και προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@cpp.org.cy, αναγράφοντας στο θέμα “Θέση Διοικητικού Λειτουργού στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” – anergosjobs.com”, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:05am on Saturday May 11th, 2024