AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Θέση στο Λογιστήριο

Mary’s Market: Θέση στο Λογιστήριο – Λεμεσός

Κενή θέση εργασίας: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Γνώσεις Η/Υ (Microsoft Windows, Word, Excel)

• Κάτοχος LCCI Intermediate ή ανώτερου διπλώματος στη Λογιστική

• Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχη θέση / κλάδο ή/και γνώση του λογιστικού προγράμματος E-soft θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ωφελήματα:

• Άμεση πρόσληψη και πλήρης απασχόληση

• Ημέρες Εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή)

• Ευέλικτο πρωινό ωράριο εργασίας (07:00–15:00, 08:00-16:00 ή 09:00-17:00)

• Ευκαιρίες ανέλιξης

• Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων

• Απολαβές αναλόγως προσόντων

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@marysmarket.com.cy με τίτλο: “Λογιστήριο – anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:14pm on Friday May 17th, 2024