AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γεωπόνος

Agrolan Ltd: Ζητείται Γεωπόνος – Λευκωσία

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων παγκύπρια με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών εφοδίων / προϊόντων της Εταιρείας
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες
 • Κατάλληλη και ορθή εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και διαδικασία της εταιρείας

Προσόντα & Εμπειρία

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office
 • Άδεια Οδήγησης
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η Εταιρεία Προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 13.05.2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση office.administration@agrolan.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA