AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τράπεζα Κύπρου: Θέσεις εργασίας

Τράπεζα Κύπρου: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία και Λεμεσός

We are seeking to recruit

motivated, talented and energetic people from all backgrounds who are committed to our core values (Integrity, Reliability, Collaboration, Professionalism, Innovation) and to building a sustainable and responsible business for the long run.

Please check out our Vacant positions below:

1. iOS Mobile Developer (Ref.iOS2024)Nicosia/ Deadline: Sunday 14/04/2024