AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

H δικηγορική μας εταιρεία ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., από την Λευκωσία,  δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Γραμματέως για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Eιδικά στο προγράμματα, Word, Excel, Outlook,).
  • Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
  • Πολύ Καλή γνώση του ηλεκτρονικού συστήματος Ζυγός και προηγούμενη εμπειρία σε δικηγορικό Γραφείο τουλάχιστον 1 χρόνου θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Ο μισθός θα είναι ανάλογος των προσόντων και της εμπειρίας.

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@kscp.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA