AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διανομέας παγκύπριας κάλυψης (μισθός € 1.300)

Sundial Co. Ltd: Ζητείται Διανομέας παγκύπριας κάλυψης – Λεμεσός

Η εταιρεία Sundial Co. Ltd, εισαγωγέας εργαστηριακού και χημικού εξοπλισμού, με έδρα τη Λεμεσό, ζητεί για άμεση εργοδότηση διανομέα παγκύπριας κάλυψης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1.     Άριστη γνώση του οδικού χάρτη της Κύπρου και γνώση GPS

2.    Πολύ καλή γνώση αγγλικής και άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας

3.   Λευκό ποινικό μητρώο                                                                                     

3.    Άδεια οδηγού χωρίς να εκκρεμούν οποιαδήποτε αδικήματα που αφορούν οδικά δυστυχήματα                        

4.    Εμπειρία στον κλάδο διανομής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν                                                              

5.    Απόφοιτος λυκείου ή απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

  1. Ετοιμασία, μεταφορά και παράδοση παραγγελιών από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λεμεσό σε όλη την Κύπρο

  2. Βοήθεια στην εκφόρτωση εμπορευμάτων στην αποθήκη 

  3. Επισκέψεις σε πελάτες για είσπραξη οφειλών βάση εβδομαδιαίου προγράμματος

  4. Λοιπές εξωτερικές εργασίες.

 ΑΠΟΛΑΒΕΣ & ΩΡΑΡΙΟ:  1300€ καθαρά + 13ος μισθός και πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 17:00

 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: sundial@cytanet.com.cy

Θα προχωρήσουμε σε προσωπική συνέντευξη μόνο με τα άτομα που θα πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια εργοδότησης

Post expires at 10:54am on Thursday May 2nd, 2024