AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αποθηκάριος (μισθός €1.200 καθαρά)

Sundial CoLtd: Ζητείται Αποθηκάριος/ Διανομέας – Λεμεσός

Η εταιρεία Sundial CoLtd, εισαγωγέας εργαστηριακού και χημικού εξοπλισμού, με έδρα τη Λεμεσό, ζητεί για άμεση εργοδότηση άτομο για τη θέση αποθηκάριου- διανομέα  (Διπλός Ρόλος) για την επαρχία Λεμεσού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

– Πολύ καλή γνώση αγγλικής και άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας

– Άδεια οδηγού χωρίς να εκκρεμούν οποιαδήποτε αδικήματα που αφορούν οδικά δυστυχήματα                        

– Λευκό ποινικό μητρώο                 

 Απόφοιτος λυκείου ή απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

  Ανάληψη πρωτοβουλιών για επίλυση προβλημάτων που έχουν άμεση σχέση με τη σωστή λειτουργία και οργάνωση της αποθήκης

  Ετοιμασία, μεταφορά και παράδοση παραγγελιών από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λεμεσό

  Εκφόρτωση και έλεγχος παραλαβών εμπορευμάτων στην αποθήκη

  Επισκέψεις σε πελάτες για είσπραξη οφειλών

  Λοιπές εξωτερικές εργασίες.

 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: sundial@cytanet.com.cy

Θα προχωρήσουμε σε προσωπική συνέντευξη μόνο με τα άτομα που θα πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια εργοδότησης

ΑΠΟΛΑΒΕΣ & ΩΡΑΡΙΟ:  1200€ καθαρά + 13ος μισθός και πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 17:00

 

Post expires at 10:53am on Thursday May 2nd, 2024