AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός για κινητό συνεργείο με γνώσεις μηχανικής και ηλεκτρολογίας

Οδική Υπηρεσία Κύπρου: Ζητείται Τεχνικός για κινητό συνεργείο με γνώσεις μηχανικής και ηλεκτρολογίας – Λευκωσία

Θέση εργασίας στην Οδική Υπηρεσία Κύπρου (Odyky Assistance)

Τεχνικό για κινητό συνεργείο με γνώσεις μηχανικής και ηλεκτρολογίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Αγγλικά και Ελληνικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ: Ελάχιστη σχετική εμπειρία 1 χρόνο.

ΩΡΑΡΙΟ: Σύστημα βάρδιας: 8ωρη εργασία 6 μέρες την εβδομάδα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΜΟΝΟ με την αποστολή βιογραφικού careers@odyky.com