AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αδειούχος Ηλεκτρολόγος

Sigma Bakeries Ltd: Ζητείται Αδειούχος Ηλεκτρολόγος – Λεμεσός

Η Sigma Bakeries Ltd, κορυφαία εταιρεία στο κλάδο αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής/εστίασης στη Λεμεσό, αναζητά να προσλάβει Αδειούχο Ηλεκτρολόγο για το τμήμα συντήρησης της.

Περιγραφή θέσης:

Ο/Η Ηλεκτρολόγος θα λύνει άμεσα προβλήματα συντήρησης σχετικά με ηλεκτρολογικές βλάβες και επισκευές μηχανημάτων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της εταιρείας. Επίσης θα λειτουργεί προληπτικά για τη διατήρηση και μείωση του οικονομικού κόστους του τμήματος σε συμφωνία με την πολιτική, διαδικασίες και κριτήρια της εταιρείας.

Καθήκοντα:

 • Συντήρηση, επιδιόρθωση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, φωτισμού, μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού, εξοπλισμών κουζινών και τμήματος καθαριότητας καθώς και όλων των ανατεθειμένων εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε υποστατικό της εταιρείας.

 • Εκτέλεση εργασιών βάση σχετικών διατακτικών που εκδίδονται από τον εκάστοτε τμηματάρχη.

 • Διατήρηση χώρου εργασίας καθαρό και ασφαλή, κατά τη διάρκεια (ιδιαίτερα εάν γίνονται σε πολυσύχναστο χώρο) όσο και μετά την ολοκλήρωση εργασιών.

 • Χρήση υλικών, μηχανημάτων, οχημάτων και εργαλείων με οικονομία και αποδοτικότητα, και διατήρηση αυτών σε άριστη κατάσταση.

 • Διασφάλιση εφαρμογής διαδικασιών και οδηγιών εργασίας των συστημάτων ISO 9001:2015 και HACCP.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Άδεια Ηλεκτρολόγου.

 • Κατανόηση μονογραμμικών και διαγραμμάτων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Γνώση AUTOCAD είναι προτιμώμενο προσόν.

 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση εντός του τομέα της Horeca είναι προτιμώμενο προσόν.

 • Άδεια οδήγησης

 • Λευκό ποινικό μητρώο.

 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Γνώση άλλης γλώσσας  είναι προτιμώμενο προσόν (π.χ. Γερμανικά/Ιταλικά).

Οι ενδιαφερόμενοι αποταθείτε:
25878678 / work@sigmabakeries.com

(παρακαλώ όπως αναφέρετε τον αρ. αγγελίας/τίτλο θέσης στο θέμα)