AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Gevorest: Θέση Εργασίας

Gevorest: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Χειριστής/τρια Μηχανημάτων

Η εταιρεία Gevorest ζητά να προσλάβει Χειριστή/τρια Μηχανημάτων για πλήρη απασχόληση στο εργοστάσιο για την παραγωγή στρωμάτων και άλλων βοηθημάτων ύπνου στο Μοναγρούλλι στην Λεμεσό.

Καθήκοντα:

  • Παράγει πάντοτε σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας.
  • Βεβαιώνεται ότι τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και ο χώρος εργασίας που χρησιμοποιεί είναι σε άριστη κατάσταση όσον αφορά την καθαριότητα.
  • Παράγει σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
  • Παρέχει την απαραίτητη συντήρηση στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί.
  • Ενεργεί σε όλες τις φάσεις της εργασίας του σύμφωνα πάντοτε με τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας.

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος τεχνικής σχολής
  • 1 χρόνο εμπειρίας σε παρόμοια θέση

Εμπειρία σε λογισμικό WMS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 07:00 – 15: 15

Προσφέρεται εκπαίδευση και συνεχή ανάπτυξη.

Βιογραφικό στο email evgeniou.f@gevorest.com  με τίτλο: “Χειριστής/τρια Μηχανημάτων – anergosjobs.com” 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια θα καλεστούν σε προσωπικές συνεντεύξεις. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA