AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού

ΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΤΔ: Ζητείται Υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού – Λευκωσία

Η εταιρεία μας, ΝΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΤΔ, η οποία δραστειριοποιείται στον τομέα της εκτροφής και παραγωγής πουλερικών και εργοδοτεί 179 προσωπικό, ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο/νη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Καθήκοντα /Υπευθυνότητες:

. Τον προγραμματισμό αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό

. Την συνεχή γνώση όσον αφορά τις νομοθεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

. Την εφαρμογή ομοιόμορφων πολιτικών που διέπουν τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού

. Την διαχειριστική εργασία έκδοσης, ανανέωσης η και τερματισμού των αδειών εργοδότησης

. Τον προγραμματισμό και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού

. Την εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης προσωπικού

. Την διαχείριση αδειών, απουσιών για διάφορους λόγους και παραπτωμάτων

. Την τήρηση, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων που αφορούν το προσωπικό και την εισήγηση βελτιωτικών δράσεων

. Την μελέτη και εισήγηση κινήτρων και άλλων πρακτικών ενδυνάμωσης του ηθικού, της ευημερίας  αλλά και της παραγωγικότητας

. Την τήρηση όλων των απαιτούμενων από την νομοθεσία στοιχείων και εγγράφων εργοδότησης

Ελάχιστα Προσόντα:

  1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού η άλλο συναφή κλάδο
  2. Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση και η δυνατό σε επιχείρηση με τουλάχιστο 100 και πλέον άτομα προσωπικό
  3. Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ( προφορική και γραπτή)
  4. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβανομένης της πολύς καλής γνώσης της εργαλειοθήκης MS Office ( Word, Excel, Power Point )
  5. Επικοινωνιακό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα, ψηλό αίσθημα ηθικής και ικανότητες συνεργασίας

Στο άτομο που θα επιλέξουμε, θα προσφερθεί ένα αντιπροσωπευτικό των προσόντων και ικανοτήτων πακέτο οφελημάτων, δυνατότητες συνεχούς  εκπαίδευσης καθώς και ευκαιρίες ανέλιξης.

Όλες οι αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό να υποβληθούν με email στην κα. Δέσποινα Πίπη στο despinap@nefelifarm.com με τίτλο: “anergosjobs.com”  μέχρι τις 26/03/2024.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:20am on Wednesday March 27th, 2024