AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός: Ζητείται Γραμματέας – Πάφος

To Νοσοκομείο Ευαγγελισμός λόγω επέκτασης Νοσηλευτικών Τμημάτων αναζητά Γραμματείς Χειρουργικού Τομέα

Ελάχιστες Απαιτήσεις:

 • Γνώση Microsft Office (Word, Excel, PowerPoint κ.α.)
 • Ευχέρεια λόγου, προφορικού και γραπτού
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διακτριτικότητα – Εμπιστευτικότητα

Καθηκοντολόγιο:

 • Ετοιμάζει τον φάκελο του ασθενούς κατά την είσοδο και έξοδο του στο χειρουργείο και καταχωρεί ότι χρειάζεται για την ενημέρωση και των άλλων τμημάτων
 • Διαχείριση κλήσεων εντός της χειρουργικής αίθουσας στην οποία θα εργάζεται
 • Ευθύνεται για την καλή τήρηση των φύλλων νοσηλείας των ασθενών
 • Φροντίζει για την ολήρη αναγραφή των στοιχείων των χορηγηθέντων φαρμάκων, αναλωσίμων και άλλων υλικών στα διάφορα έντυπα, επιμελείται την διεκπεραίωση των παραπεμπτικών όπου αυτή χρειάζεται και ετοιμάζει τα έντυπα με τα Ζ αναλώσιμα – ηλεκτρονική και έντυπη αρχειοθέτηση
 • Τηρεί τα βιβλία του τμήματος και ότι ανατίθεται από τον Προϊστάμενο σε επίπεδο Γραμματειακής Υποστήριξης

Απολαβές:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • 13ος μισθός
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης
 • 25 ημέρες άδειας ανάπαυσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@evangelismos.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 5:53pm on Monday March 25th, 2024