AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Η Δικηγορική Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε με έδρα τη Λάρνακα επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα για πλήρη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00π.μ – 1:00 μ.μ και από τις 3:00 μ.μ – 6:00 μ.μ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

· Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καταχώρησης εγγράφων και λογισμικού για τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων (I-Justice, Zygos).

· Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (στον προφορικό και στον γραπτό λόγο).

· Πολύ καλή γνώση και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των προγραμμάτων MC Office (Word, Excel, Outlook).

· Πρόσχαρος χαρακτήρας με οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.

· Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε Δικηγορικό Γραφείο τουλάχιστον ενός έτους.

Βασικά καθήκοντα:

· Ετοιμασία και διενέργεια ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο i-justice.

· Καταχώρηση, ενημέρωση και διαχείριση δικαστηριακών υποθέσεων μέσω του προγράμματος Zygos.

· Παρακολούθηση και ενημέρωση του ημερολογίου δικαστικών υποθέσεων και συντονισμός με δικηγόρους και επιδότες.

· Διαχείριση φακέλων και αρχείου δικαστηριακών υποθέσεων.

· Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας (email, επιστολές κλπ. )

· Διευθέτηση ραντεβού με πελάτες.

· Σύνταξη, δακτυλογράφηση εγγράφων και εντύπων.

· Εξωτερικές εργασίες (αποστολή/παραλαβή εγγράφων από Ταχυδρομείο, Κτηματολόγιο κλπ.)

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στη Βάσω Κων/νου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@georgioullc.com με θέμα “Θέση Γραμματέα- anergosjobs.com” 

· Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση. Τελευταία ημερομηνία υποβολής βιογραφικών ορίζεται η 15η Μαρτίου 2024.

Post expires at 5:01am on Saturday March 16th, 2024