AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Αιμολήπτης/ Αιμολήπτρια

Ζητείται Αιμολήπτης/ Αιμολήπτρια – Λεμεσός

Καθήκοντα:

  • Εξυπηρέτηση ασθενών

  • Διεκπεραίωση παραπεμπτικών μέσω της πλατφόρμας του ΓΕΣΥ και από ιδιώτες γιατρούς

  • Αιμοληψία και διαχείριση άλλων βιολογικών δειγμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο

  • Απαραίτητη εμπειρία στην αιμοληψία

  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

  • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

  • Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο

Επιπρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

  • Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών

  • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά/βρέφη

Βιογραφικά στο: medichemlabscy@gmail.com

Post expires at 12:21pm on Thursday March 21st, 2024