AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λευκωσίας: 9 Θέσεις εργασίας

Δήμος Λευκωσίας: 9 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση:

Α. δυο (2) Βοηθών Λειτουργών Πληροφορικής ως  Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (στο εξής «ο/η Εργοδοτούμενος/η»), για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων, για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης.

Β. δυο (2) Λειτουργών Τεχνικής Υπηρεσίας/Συγκοινωνιολόγων ως  Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (στο εξής «ο/η Εργοδοτούμενος/η»), για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων, για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης.

Γ. τριών (3) Υγειονομικών Λειτουργών ως  Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (στο εξής «ο/η Εργοδοτούμενος/η»), για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων, για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης.

Δ. δυο (2) Νομικών Λειτουργών ως  Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (στο εξής «ο/η Εργοδοτούμενος/η»), για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων, για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις θέσεις και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, ή  στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, οδός Επτανήσου 11, 1016, Λευκωσία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο

  • είτε στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00,
  • είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Δήμος Λευκωσίας, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024 ώρα 12:00.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποταθούν στο email: personnel@nicosiamunicipality.org.cy 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA