AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός (μισθός €10,47/ ώρα – μισθός από €1,700/ μήνα)

Cyprus Duty Free: Ζητείται Οδηγός – Λάρνακα

(συμβόλαιο ορισμένου χρόνου)

Η CTC-ARI Airports Ltd, η Εταιρεία που διαχειρίζεται τη λειτουργία των καταστημάτων λιανικών πωλήσεων και αδασμολόγητων ειδών στα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Οδηγού (με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου) με έδρα την Λάρνακα.

Βασικές Ευθύνες

 • Φέρει την απόλυτη και προσωπική ευθύνη του να παραμένει κάτοχος επαγγελματικής άδειας φορτηγού, καθώς επίσης και να κατέχει, τηρεί και διατηρεί όλα τα απαιτούμενα έγραφα.

 • Τηρεί πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

 • Εκτελεί δρομολόγια που καθορίζονται από τον προϊστάμενο του τμήματος και μεταφέρει τα εμπορεύματα της Εταιρείας μόνο.

 • Φορτώνει / εκφορτώνει με ασφάλεια τα φορτία αναλόγως του βάρος του εκάστοτε φορτίου και των σχετικών προδιαγραφών ασφάλειας.

 • Τηρεί του κανονισμούς ασφάλειας της Εταιρείας.

 • Τηρεί τους κανονισμούς ασφάλειας του Διεθνούς κλάδου οδικών μεταφορών.

 • Συμμετέχει σε όλες τις εργασίες των αποθηκών όταν δεν εκτελεί καθήκοντα οδηγού όπως το λοιπό προσωπικό του τμήματος.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού με μικτό επιτρεπόμενο βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 7,5 τόνων

 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου

 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

 • Συνέπεια και πειθαρχία

Προσφέρουμε

 • Μισθό €10,47 ανά ώρα (υπολογιζόμενος μηνιαίος μισθός από €1,700 για εργασία 38 ώρες την εβδομάδα)

 • 13ο μισθό

 • Αποζημίωση δημόσιας αργίας (διπλό ημερομίσθιο + επιπλέον ελεύθερη ημέρα)

 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης με πλήρεις απολαβές

 • Δωρεάν στολή

 • Πληρωμένο χώρος στάθμευσης

 • Εκπτώσεις σε αγορές προϊόντων

 • Δωρεάν Υπηρεσίες Ευεξίας / Ψυχικής Υγείας

 • Δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση γραπτώς μέσω της ιστοσελίδας Careers (cydutyfree.com) ή υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ctcari.com. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και θα πρέπει να φτάσουν σε εμάς το αργότερο έως τις 17 Μαρτίου 2024. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Μαρία Ανδρέου στο 24-841497/24-841400.