AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Πάφου: 16 Θέσεις εργασίας

Δήμος Πάφου: 16 Θέσεις εργασίας – Πάφος

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) (α) του εν λόγω Νόμου 16 (δεκαέξι) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Ε.Ο.Χ.) στις θέσεις που παρατίθενται με σκοπό την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για συνολική περίοδο μέχρι 24 μηνών. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν σε πρώτο στάδιο στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου και σε επόμενο στάδιο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (Ε.Ο.Α.) Πάφου, ο οποίος θα λειτουργήσει την 1.7.2024.

Οι θέσεις για τις οποίες προορίζονται οι 16 Ε.Ο.Χ. που θα επιλεγούν μέσω της παρούσας πρόσκλησης / προκήρυξης είναι οι ακόλουθες:

(1) Εκτελεστικός Μηχανικός (κλ. Α9 – Α11 – Α12) 1
(2) Λειτουργός Διοίκησης (κλ.Α8 – Α10 – Α11) 1
(3) Τεχνικός Πληροφορικής (κλ.Α5 (2) – Α7 – Α8 (i)) 2
(4) Τεχνικός Μηχανικός (κλ.Α5 (2) – Α7 – Α8 (i)) 6
(5) Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (κλ.Α2 – Α5 – Α7 (ii)) 6

Σύνολο 16 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο πιο κάτω όχι αργότερα από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:37am on Saturday March 23rd, 2024