AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Αμμοχώστου: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Δήμος Αμμοχώστου: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Λεμεσός

Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού). 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.famagusta.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 25339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από Δευτέρα ως Παρασκευή), μεταξύ 7:30-15:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο το Δήμου και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για διορισμό στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού» έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 138, Λεωφ. Μακαρίου III, 3021 ΛΕΜΕΣΟΣ, όχι αργότερα από τις 29 Φεβρουάριου 2024 και ώρα 2 μ.μ. Αιτήσεις που θα φθάσουν στα Γραφεία του Δήμου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA