AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κώστας Α Ζαχαρία Λτδ: Θέση Εργασίας

Κώστας Α Ζαχαρία Λτδ: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Λειτουργός Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η Εταιρεία Κώστας Α Ζαχαρία Λτδ στην Κοφίνου, Λάρνακα ζητά να προσλάβει Λειτουργό Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Καθήκοντα & Ευθύνες

 • Διεκπεραιώνει και διαχειρίζεται τη διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης
 • Παρέχει στήριξη προς τα στελέχη (Παρέχει συμβουλές σε διαδικασίες και πολιτικές)
 • Δημιουργεί, διατηρεί και αναθεωρεί τις περιγραφές θέσεων εργασίας για όλο το προσωπικό
 • Προετοιμάζει εγχειρίδια προσωπικού
 • Εντοπίζει αλλά και διοργανώνει εκπαιδεύσεις για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Διεκπεραιώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών
 • Παρέχει υποστήριξη στη διαχείριση θεμάτων πειθαρχίας και παραπόνων
 • Διαχειρίζεται θέματα παρουσίας των στελεχών (άφιξη, αναχώρηση)
 • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Διατηρεί ενημερωμένο το σύστημα καταχώρησης στοιχείων για θέματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Ελέγχει τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την νομοθεσία
 • Παρατηρεί και καταγράφει την οδική συμπεριφορά των οδηγών
 • Κρατά σύστημα χρέωσης στολών για τους υπαλλήλους
 • Ενημερώνει εβδομαδιαία την διοίκηση για τις άδειες του προσωπικού
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη Εκπαίδευση και άλλα Προσόντα

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • 2 χρόνια πείρας σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Ανεπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης και πλήρης εχεμύθειας
 • Ψυχραιμία για την αντιμετώπιση δυσάρεστων διαπροσωπικών καταστάσεων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Ενσυναίσθηση

Απολαβές

 • Αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικού για την θέση του Λειτουργού Ανθρωπίνου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elenac@kaz.com.cy