AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

A.J. Pericleous LLC: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η A.J. Pericleous LLC είναι μια βραβευμένη εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών με πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα. Οι μηχανικοί μας εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη μέγιστη αποδοτικότητα κόστους ενός τεχνικού έργου καθώς και για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Έχουμε φέρει εις πέρας πολλαπλούς στατικούς και γεωτεχνικούς σχεδιασμούς έργων Πολιτικού Μηχανικού, τόσο για δημόσια όσο και για ιδιωτικά έργα, μερικά από τα οποία θεωρούνται ως ορόσημα στην Κύπρο. Οι βασικές μας αξίες είναι ο σεβασμός, η αριστεία, η πρόοδος, η ακεραιότητα και η ομαδική εργασία.
Περιγραφή θέσης Εργασίας

Η θέση εργασίας είναι για Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόληση με ειδίκευση στο δομοστατικό σχεδιασμό. Ο Πολιτικός Μηχανικός θα έχει την ευθύνη υπολογισμού και στατικού σχεδιασμού ενός τεχνικού έργου μέσω διαφόρων λογισμικών. Θα είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση των έργων μέσω λογισμικού ΒΙΜ καθώς και για τη δημιουργία λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων.

Υποχρεώσεις

 • Εκπόνηση στατικών μελετών μέσω λογισμικών στατικής ανάλυσης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση διαφόρων τεχνικών έργων πολιτικής μηχανικής.
 • Δημιουργία μοντέλων Φ.Ο. μέσω λογισμικού ΒΙΜ και ετοιμασία λεπτομερών στατικών σχεδίων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την επιτυχή πρόοδο των έργων.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρωτόκολλα της εταιρείας
 • Επίβλεψη εργοταξίου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική.
 • Ισχυρή ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Υπολογιστική ικανότητα στη στατική μελέτη τεχνικών έργων μέσω λογισμικών Η/Υ
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση των ευρωκωδίκων και του αντισεισμικού σχεδιασμού
 • Εξοικείωση στη χρήση λογισμικού σχεδίασης (CAD) και μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίων (BIM)
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων ταυτόχρονα και αποτελεσματικής εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον υπό πίεση
 • Επαγγελματική εμπειρία σε στατικές μελέτες πάνω από 3 έτη θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Απαραίτητη η εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου

Αν θεωρείτε ότι πληρείτε τα παραπάνω κριτήρια και έχετε το πάθος για την πολιτική μηχανική, παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας στο info@pericleous.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA