AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα  Άγιος Στέφανος: 3 Θέσεις Εργασίας για Υπεύθυνο σε ΚΚΕ

Ίδρυμα  Άγιος Στέφανος: 3 Θέσεις Εργασίας για Υπεύθυνο σε ΚΚΕ – Λεμεσός

Το ίδρυμα Άγιος Στέφανος  προκηρύσσει (3) τρεις θέσεις για την πρόσληψη Υπευθύνου Κατοικίας Κοινωνικής Ένταξης στην Λεμεσό και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Κατοικίας  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της αναλαμβάνει:

Τη συνολική διαχείριση και λειτουργία της Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Τον συντονισμό και εποπτεία των εργασιών του προσωπικού υποστήριξης της Κατοικίας

Έχει την ευθύνη της υποστήριξης των ενοίκων και των οικογενειών τους

Μεριμνά για τη παροχή ιατρικής φροντίδας στους ενοίκους,εφόσον προκύψει

Έχει την ευθύνη τήρησης όλων των αρχείων της Κατοικίας

Συνοδεύει τους ενοίκους σε εξόδους και εκδρομές

Συνεργάζεται με την τοπική κοινότητα για δράσεις και προγράμματα

Ο/Η Υπεύθυνος/η εργάζεται με πλήρη απασχόληση,πενθήμερο και ωράριο

Καθημερινές 13:00μ.μ -19:30μ.μ. ένα ρεπό

Σάββατο ή Κυριακή 7:30π.μ -19:30μ.μ ένα ρεπό

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/ Κοινωνικών Επιστημών/Ψυχολογίας /Νοσηλευτικής

  • Αποδεδειγμένες δεξιότητες και γνώσεις στην νοητική αναπηρία

  • Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

  • Απαραίτητη γνώση Η/Υ

  • Επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο (επιθυμητή)

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στον Άγιο Στέφανο πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Υπευθύνου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δ.Σ.Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με απαραίτητη την προσκόμιση Rapid Test

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Παρασκευή 15  Φεβρουαρίου 2024.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email:info@agiosstefanos.org με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Υπευθύνου Κατοικίας Ένταξης ».

H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.