AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τμήμα Φορολογίας: 18 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Τμήμα Φορολογίας: 18 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία και Λάρνακα

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.
70(Ι)/2016) και ειδικότερα του άρθρου 4(2)(β) για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2024, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, για την πλήρωση δεκαοχτώ (18) θέσεων Αρχιφοροθέτη (Κλ. Α9, Α11 και Α12), στο Τμήμα Φορολογίας.

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι το αργότερο μέχρι 24 μήνες ή μέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Η απασχόληση αφορά ανάγκες του Τμήματος Φορολογίας στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Για περισσότερες πληροφορίες και Έντυπο Αίτησης πατήστε εδώ

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η 16η Φεβρουάριου 2024 και ώρα 14:30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω του ταχυδρομείου είναι επίσης η 16η Φεβρουάριου 2024 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA