AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK): Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK): Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Λευκωσία

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Για την Προκήρυξη της Θέσης ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν με τις  ακόλουθες δύο επιλογές:

α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΕΚ ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται (Θέση Boηθού Γραμματειακού Λειτουργού ) και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα  13.00.

β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@naac.org.cy μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22442972 μεταξύ των ωρών 08.00πμ-15.30μμ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΑΕΚ, τηλ. 22442972 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00πμ-15.30μμ)