AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Zητείται Σύμβουλος Επιχειρήσεων

IMPROVISATION CONSULTING LTD: Ζητείται Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Λάρνακα

Η συμβουλευτική εταιρεία IMPROVISATION CONSULTING LTD https://improvisation.cy/ με έδρα την Λάρνακα δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση νέας θέσης εργασίας που αφορά σύμβουλο επιχειρήσεων. 

Τα καθήκοντά σας

 • ‘Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

 • Οργάνωση, προγραμματισμός και διεκπεραίωση εργασιών βάση του εβδομαδιαίου προγράμματος.

 • ‘ Ετοιμασία διαφόρων εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών κατόπιν εκπαίδευσης.

 • Προετοιμασία και δημοσίευση περιεχομένου.

 • Υλοποίηση έρευνας αγοράς.

 • Προετοιμασία εκθέσεων και αιτήσεων για επιδοτήσεις.

 • Ετοιμασία παρουσιάσεων.

 • Συλλογή και οργάνωση αρχείων ψηφιακά.

 • Επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες κλπ.

 • Επισκέψεις σε συνεργάτες .

 • Υποστήριξη των συμβούλων.

 • Διοργάνωση εκπαιδεύσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και άλλων δράσεων.

Τα προσόντα σας

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing ή Δημόσιες Σχέσεις ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Οικονομικά ή σε άλλο συναφή κλάδο. (Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)

 • Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office

 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

 • Ενδιαφέρον και θέληση για επαγγελματική ανέλιξη

 • Ικανότητα εργασίας από απόσταση και ικανότητα συγκέντρωσης στα αποτελέσματα του έργου που εκτελείται

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 • Κριτική σκέψη

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Ευχάριστος χαρακτήρας

Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, δυνατότητα ταχείας επαγγελματικής ανέλιξης και ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Σε περίπτωση που η πιο πάνω περιγραφή εργασίας πιστεύετε ότι σας ταιριάζει μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στο info@improvisation.consulting αναφέροντας τον τίτλο Σύμβουλος Επιχειρήσεων 2024/1. Θα χαρούμε πραγματικά να σας γνωρίσουμε!

Post expires at 9:35am on Saturday March 2nd, 2024