AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Φαρμακοποιός (ελάχιστος μισθός €26.000 το χρόνο)

Aretaeio Hospital: Ζητείται Φαρμακοποιός – Λευκωσία

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά να προσλάβει Κλινικό Φαρμακοποιό υπό τη μορφή πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής
 • Εγγραφή στο μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της  Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε νοσοκομειακό φαρμακείο, 3 χρόνια.

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Φαρμακευτική.

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση συνταγών και έλεγχος της ορθότητας της συνταγογράφησης φαρμάκων.
 • Εκτέλεση συνταγών ΓΕΣΥ στα πλαίσια του Νοσοκομειακού Φαρμακείου.
 • Αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος και ασφαλής φύλαξη των φαρμάκων εντός του νοσοκομειακού φαρμακείου.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση στο λογισμικό του φαρμακείου, δεδομένων που σχετίζονται με το απόθεμα και το ιστορικό φαρμακοθεραπείας.
 • Υποβολή παραγγελιών και καταχώρηση τιμολογίων φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομειακού φαρμακείου.
 • Τήρηση αρχείου συνταγών και παραγγελιών φαρμάκων.
 • Εποπτεία της παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων και της ανασυσκευασίας φαρμάκων.
 • Έλεγχος συνταγογράφησης φαρμάκων εσωτερικών ασθενών.
 • Διάθεση φαρμάκων και έλεγχος της σωστής διαχείριση τους, στους θαλάμους νοσηλείας του νοσοκομείου.
 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της φαρμακοθεραπείας του ασθενούς.
 • Παροχή πληροφόρησης προς τους ιατρούς και σε άλλους επαγγελματίες υγείας, αναφορικά με τη δοσολογία και τη φαρμακοκινητική των φαρμάκων.

Η Εταιρεία Προσφέρει

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχή Εκπαίδευση
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ετήσιο Bonus με βάση την αξιολόγηση
 • Ετήσιες Αποδοχές αναλόγως εμπειρίας & προσόντων. Ελάχιστο €26,000

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hr@aretaeio.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22200625.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA