AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λεμεσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΕ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες να παραδώσουν επιστολή ενδιαφέροντος με βιογραφικό, επισυνάπτοντας όλα τα αντίγραφα πτυχίων/προσόντων, στο Πρόεδρο του ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου στα γραφεία του Δήμου Αγίου Αθανασίου το αργότερο μέχρι τις 14/2/2024.
Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 25864107 /99361425