AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση εργασίας – Λευκωσία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ
Αργολίδος 31, 2222 Λατσιά
Τηλ. 22483254/22481897 – Φαξ. 22487902
E-mail: se-latsia@schools.ac.cy

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων εργασίας:
ΜΙΑ θέση Σχολικής Συνοδού (Ε3 κλίμακα) για το Δ΄ Νηπιαγωγείο Λατσιών (πενθήμερη εργασία με ωράριο 7.15΄π.μ.-13.35΄μ.μ.)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση Σχολικού Συνοδού (Ε3 κλίμακα) πρέπει είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.

Δίπλωμα Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογία, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Για έντυπα αιτήσεων για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος 31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) – τηλ. 22483254.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν μέχρι τη Δευτέρα 5/2/2024 και ώρα 12 το μεσημέρι