AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοτόπουλα Λυθροδόντα: Θέση εργασίας

Κοτόπουλα Λυθροδόντα: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Διανομέας

Η εταιρεία Κοτόπουλα Λυθροδόντα ζητά για άμεση πρόσληψη Διανομέα για πλήρη απασχόληση με έδρα το χωριό Λυθροδόντας.

Βασικά καθήκοντα

  • Παγκύπρια διανομή κοτόπουλων στους πελάτες της εταιρείας.
  • Απαιτούμενα προσόντα Κάτοχος Άδειας Οδηγού
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής Γλώσσας
  • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
  • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο anastasioufarm@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com” ή στο τηλέφωνο 99021976