AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αλλαντικά Κιτρομηλίδη Λτδ: Θέση Εργασίας

Αλλαντικά Κιτρομηλίδη Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Διανομέας

Η εταιρεία Αλλαντικά Κιτρομηλίδη λτδ ενδιαφέρεται να προσλάβει διανομέα στην πόλη της Λευκωσίας πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Υπεύθυνο και εργατικό άτομο.

Καθήκοντα:

  • Διανομή παραγγελιών σε πελάτες (Υπεραγορές, Εστιατόρια κλπ).
  • Τακτοποίηση των προϊόντων στα ψυγεία των πελατών.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: allkitromelide@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”