AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός Φορτηγού

Kokita ltd: Ζητείται Οδηγός Φορτηγού – Λάρνακα

Καθήκοντα:

  • Μεταφορά προϊόντων παγκυπρίως

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Επαγγελματική Άδεια οδήγησης

Απαραίτητα Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
  • Συνέπεια και πειθαρχία
  • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα

Απολαβές και Ωφελήματα:

  • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων / πειρας
  • 13ο μισθό, Κοινωνικές Ασφαλίσεις
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα προς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kokita.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA