AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέσεις εργασίας

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητούνται Ψυχολόγοι – Λεμεσός και Πάφος

ΠΑΣΥΚΑΦ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ζητούνται Ψυχολόγοι για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζήτα νέο προσωπικό για άμεση πρόσληψη!

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ψυχολόγων για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Τα καθήκοντα αφορούν την παροχή στήριξης σε άτομα που βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου και στην οικογένεια τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη πείρα ενός τουλάχιστον έτους
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Κατοχή άδειας οδήγησης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εφαρμόζει εξειδικευμένες ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς του ΠΑΣΥΚΑΦ καθώς και σε μέλη των οικογενειών τους
 • Παρέχει συμβουλευτική και υποστηρικτική βοήθεια στον τομέα της Ψυχολογίας τόσο σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο
 • Εκπαιδεύει ή/και συμβουλεύει το προσωπικό και εθελοντές/ριες του ΠΑΣΥΚΑΦ και άλλα άτομα στην κατανόηση ψυχολογικών θεωριών και στην εφαρμογή
 • ψυχολογικών δεξιοτήτων για στήριξη των ασθενών με καρκίνο, και ευαισθητοποιεί το κοινό σε θέματα ψυχικής υγείας σε ότι αφορά τον καρκίνο
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του/της Συντονιστή/ριας της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org αναφέροντας τον κωδικό της θέσης “REF: Ψυχολόγος – πόλη που ενδιαφέρονται – anergosjobs.com”
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
Ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA