AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής

Royal Artemis Private Hospital: Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής – Πάφος

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας του Royal Artemis Private Hospital

Στο Royal Artemis Private Hospital, στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητάμε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Ανάπτυξη, Προγραμματισμός και Συντονισμός των δραστηριοτήτων της Οικονομικής Διεύθυνσης, με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Νοσοκομείου.
 • Μελέτη και ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη κινδύνων και αξιοποίηση ευκαιριών προς διασφάλιση της κερδοφορίας και ανάπτυξής του Νοσοκομείου.
 • Οργάνωση και Συντονισμός της έγκαιρης προετοιμασίας όλων των Οικονομικών Καταστάσεων, Μελετών, Εκθέσεων και Αναφορών (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Reports)
 • Συνεργασία με την Υπεύθυνη Λογιστηρίου για την εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου.
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση των ταμειακών ροών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δανειακών υποχρεώσεων του οργανισμού.
 • Συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή & συμμετοχή στην αξιολόγηση προτεινόμενων επενδύσεων μέσα στα πλαίσια εκπόνησης στρατηγικών επιχειρηματικών πλάνων με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και σύνταξη μηνιαίων αναφορών προς τον Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση της πορείας του Ετήσιου Προϋπολογισμού σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή.

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής η Ξένου Πανεπιστημίου
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών θα θεωρηθεί προσόν.
 • Γνώσεις Φορολογίας και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS).
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office, Λογιστικών Προγραμμάτων & συστημάτων ERP).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • 3ετής εμπειρία τουλάχιστον σε ρόλο Οικονομικού Διευθυντή.
 • Εμπειρία στον Κλάδο της Υγείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα.
 • Διαπραγματευτικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες.
 • Αναλυτική σκέψη και Μεθοδικότητα.

Τι προσφέρουμε

 • Πολύ καλό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων (bonus scheme).
 • Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο email: operationmanager@royalhospital.eu με τίτλο: “anergosjobs.com”

Υπόψη:  Κυρίου Ανδρέα Κοντεκάκη τηλ: +357 99243226 / +357 26961600

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA