AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΕΚ: Ζητούνται 2 Γραφείς

ΣΕΚ: Ζητούνται 2 Γραφείς – Λεμεσός

Η ΣΕΚ δέχεται αιτήσεις, για πλήρωση 2 κενών θέσεων Γραφέων στο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού.

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και άλλες πρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται σε έγγραφο στο τέλος της δημοσίευσης.

Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΣΕΚ με τίτλο: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ»

Το οποίο θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της δημοσίευσης.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και να σταλούν, μαζί με τα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: titos.timotheou@sek.org.cy μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024.

ΚΕΝH ΘΕΣH ΓΡΑΦΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA