AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Arenco Ltd: Θέση Εργασίας

Arenco Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Arenco Ltd, εμπορική εταιρεία Μηχανολογικού και Υδραυλικού Εξοπλισμού, ζητά να προσλάβει Βοηθό Τεχνικού, για επιδιορθώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, με έδρα την Λευκωσία.

Καθήκοντα:

Επιδιορθώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: αντλιών πίεσης νερού, πιεστικών συστημάτων, εξαεριστήρων, κλιματιστικών, καυστήρων, λέβητων γκαζιού και πετρελαίου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•  Απόφοιτος τεχνικής σχολής ή κάτοχος τεχνικών γνώσεων.

•  Ηλεκτρολογικές/Μηχανολογικές γνώσεις.

Προσφέρονται:

Ελκυστικό πακέτο απολαβών, περιλαμβανομένων 13ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail info@arenco.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 22312706.

Post expires at 2:55pm on Friday February 23rd, 2024