AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός Φορτηγού / Βοηθός Αποθηκάριος

George Petrou Ltd: Ζητείται Οδηγός Φορτηγού / Βοηθός Αποθηκάριος – Λευκωσία

Βασικά Καθήκοντα:

  • Εκτέλεση και έλεγχος παραγγελιών, παραλαβή εμπορευμάτων, παράδοση παραγγελιών σε κέντρα διανομής.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος σχολής μέσης εκπαίδευσης.
• Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Κάτοχος επαγγελματικής άδειας φορτηγού.
• Σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία στην εκτέλεση καθηκόντων.

Θα θεωρηθεί Επιπρόσθετο Προσόν:
• Άδεια χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος.
• Εμπειρία σε παρόμοια θέση.

Απολαβές και Ωφελήματα:

  • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ένα από τα ακόλουθα:
Διεύθυνση: George Petrou LTD: Τ.Θ. 17100, 2260 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος.
Φαξ: 22 75 36 44 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA