AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Χειριστές/στριες Μηχανών Παραγωγής (6 θέσεις)

Photos Photiades Breweries Ltd: Ζητούνται Χειριστές/στριες Μηχανών Παραγωγής – Λευκωσία

Ζητούνται Χειριστές/τριες Μηχανών Παραγωγής στο Εμφιαλωτήριο του Ζυθοποιείου στο Δάλι, Λευκωσία (6 άτομα)

Εποχική θέση εργασίας από Μάρτιο μέχρι Αύγουστο 2024

Περιγραφή & Ευθύνες

  • Χειρίζεται και τροφοδοτεί τη μηχανή με υλικά κατά τη διαδικασία παραγωγής

  • Εκτελεί συντήρηση μηχανών

  • Εκτελεί χειρωνακτική και τεχνική εργασία

  • Διασφαλίζει την καθαριότητα των μηχανών και εμφιαλωτηρίου

  • Εφαρμόζει τα Πρότυπα Ποιότητας ISO9000 και ΗΑCCP πάντα μέσα στα πλαίσια των κανονισμών περί Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρείας

  • Εκτελεί καθήκοντα μέσα από πρόγραμμα βάρδιας (πρωινό και απογευματινό)

Προσόντα & Ικανότητες

  • Απόφοιτος Λυκείου ή/και Τεχνικής Σχολής

  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας

  • Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com

Κενή Θέση: Εποχικός Χειριστής Μηχανών – Λευκωσία

Εταιρεία: Photos Photiades Breweries Ltd

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Post expires at 1:17pm on Thursday February 22nd, 2024