AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός μηχανικός γραφείου (μισθός €17.000 – €25.000 καθαρά ετησίως)

Kentia Development Co ltd: Ζητείται Πολιτικός μηχανικός γραφείου – Πάφος

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  1. Υπολογισμός ποσοτήτων οικοδομικών εργασιών.
  2. Παρακολούθηση προόδου εργοταξίου.
  3. Παρακολούθηση προϋπολογισμού έργου.
  4. Έκδοση διατακτικών βάσει αναφοράς μηχανικού εργοταξίου.
  5. Διαχείριση πελατών.
  6. Επικοινωνία με υποεργολάβους και προμηθευτές.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Απόφοιτος πολιτικός μηχανικός
  2. Αρίστη γνώση AUTOCAD
  3. Άριστη γνώση Microsoft Office
  4. Γνώση αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

€17,000 – €25,000 καθαρά ετησίως.

Απολαβές ανάλογα προσόντων

Αποστολή cv : manager@kentiahomes.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA