AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου: 37 Θέσεις εργασίας

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου: 37 Θέσεις εργασίας 

1.  Αρ.01/2024 – Λειτουργός ΔΣΜΚ – Λειτουργία Αγοράς – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

2.  Αρ.02/2024 – Λειτουργός ΔΣΜΚ – Πληροφορική – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

3.  Αρ.03/2024 – Λειτουργός ΔΣΜΚ – Νομικές Υπηρεσίες – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

4.  Αρ.04/2024 – Λειτουργός ΔΣΜΚ – Διοίκηση – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

5.  Αρ.05/2024 – Λειτουργός ΔΣΜΚ – Ανθρώπινο Δυναμικό – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

6.  Αρ.06/2024 – Τεχνικός Μηχανικός (Ηλεκτρολογίας) – 6 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

7.  Αρ.07/2024 – Τεχνικός Μηχανικός (Πληροφορικής) – 2 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

8.  Αρ.08/2024 – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – 3 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

9. Αρ.09/2024 – Εσωτερικός Ελεγκτής – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

10.  Αρ.10/2024 – Λογιστής – 1 θέση – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

11.  Αρ.11/2024 – Μηχανικός – Ηλεκτρολογία – 6 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

12.  Αρ.12/2024 – Μηχανικός – Ειδικό Ωράριο Βάρδιας – 6 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

13.  Αρ.13/2024 – Μηχανικός – Ηλεκτρονική – 2 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

14.  Αρ.14/2024 – Μηχανικός Βάρδιας – 5 θέσεις – Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προθεσμία: 11/2/2024

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA