AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός Παραγωγής

Paradisiotis Ltd: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Τεχνικός Παραγωγής

Τοποθεσία: Άγιος Συλάς, Λεμεσός

Η PARADISIOTIS LTD ζητά να προσλάβει ικανό και έμπειρο άτομο για τη θέση του Τεχνικού Παραγωγής, για το εργοστάσιο τροφίμων, στη Λεμεσό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο/Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού / Ηλεκτρολόγου / Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή άλλου αντίστοιχου κλάδου επιθυμητό.

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 • Καλές μηχανολογικές γνώσεις.

 • Επιθυμητές γνώσεις ηλεκτρολογίας.

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς).

 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

 • Ικανότητα πρωτοβουλίας και επίλυσης προβλημάτων.

 • Μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και προσοχή στην λεπτομέρεια.

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

 • Πιστοποιητικό υγείας.

Περιγραφή εργασίας

 • Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών του Τεχνικού Τμήματος για την εξασφάλιση της ορθής και ομαλής λειτουργίας όλων των μηχανημάτων παραγωγής, του εξοπλισμού της μονάδας και των λοιπών εγκαταστάσεων.

 • Έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών.

 • Τακτική και προληπτική συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού βάση των προδιαγραφών.

 • Επιτήρηση της σωστής χρήσης των μηχανημάτων από τους χειριστές.

 • Τήρηση μητρώου εξοπλισμού και μηχανημάτων.

 • Εργασία βάσει των απαιτήσεων της Ασφάλειας & Υγείας.

 • Πιστή εφαρμογή των κανονισμών Ποιότητας Τροφίμων που ακολουθεί η εταιρεία.

 • Συμπλήρωση εγγράφων βάση των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρεία.

 • Εκτέλεση συναφών εργασιών.

Γενικές πληροφορίες θέσης

 • Άμεση πρόσληψη.

 • Η εργασία είναι πλήρης, με έδρα της θέσης την Λεμεσό.

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

 • Προσφέρεται 13ος μισθός με τη συμπλήρωση 6 συνεχόμενων μηνών εργασίας.

 • Παρέχεται εκπαίδευση.

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε σχέδιο ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της εταιρείας.

 • Δυνατότητα αγοράς προϊόντων της εταιρείας σε ελκυστικότερες τιμές.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο careers@paradisiotis.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA