AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανικός Διαχείρισης Συμβολαίων 

Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ: Ζητείται Μηχανικός Διαχείρισης Συμβολαίων – Λευκωσία

Η Gavriel, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Επιμέτρηση – Κοστολόγηση εργασιών
 • Αξιολόγηση προσφορών υπεργολάβων / προμηθευτών
 • Ετοιμασία συμβολαίων υπεργολάβων / προμηθευτών
 • Ετοιμασία επιστολογραφίας
 • Συμμετοχή στην μελέτη και ετοιμασία προσφορών
 • Συμμετοχή στην ετοιμασία πιστοποιητικών πληρωμής Εργολάβου ή/και υπεργολάβων-προμηθευτών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι με Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητή Ποσοτήτων
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office (MSProject, Word, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Στον/η επιτυχή υποψήφιο/α θα προσφερθεί υψηλό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gavrielcon.com με τίτλο με τίτλο: “ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΩΝ – anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA