AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Φρουταρίας

Christodoulos Farm Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Φρουταρίας – Δερύνεια

Κύρια καθήκοντα:

 • Τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια

 • Συνεχή διαλογή των προϊόντων για διατήρηση άριστης προσφερόμενης ποιότητας

 • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

 • Προγραμματισμός παραγγελιών βάσει των αναγκών του τμήματος

 • Ορθή έκθεση και παρουσίαση των προϊόντων του τμήματος της φρουταρίας

 • Οργάνωση και επιμέλεια της συνολικής λειτουργίας του τμήματος

 • Επιμέλεια στην παραλαβή των προϊοντων

Aπαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου

 • Ευχάριστη προσωπικότητα

 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Μισθός:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων, παρέχεται πακέτο 13ου μισθού και πληρωμένες άδειες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 99372141

Email: accounts@christodoulosfarm.com