AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός τηλεφωνικού κέντρου

Infocredit Group Ltd: Ζητείται Λειτουργός τηλεφωνικού κέντρου – Λευκωσία

Θέση

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διάφορα θέματα πελατών, παράπονα και ερωτήματα, έχοντας στο επίκεντρο κάθε απόφασης και συμπεριφοράς την ικανοποίηση του πελάτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ικανότητες δακτυλογράφησης
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα διαχείρισης έργων ανεξάρτητα και σε ομάδα
 • Ευρηματικότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Δυνατότητα εργασίας με πολλαπλές τεχνολογικές πλατφόρμες και συστήματα
 • Ωριμότητα, δύναμη χαρακτήρα, υπομονή, αντοχή, ψυχραιμία και προσωπική αξιοπιστία
 • Ευχέρεια λόγου
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Λαμβάνει πληροφορίες πελατών, απαντώντας σε τηλεφωνικές κλήσεις, επαληθεύει τις πληροφορίες και βοηθά τον πελάτη
 • Ενημερώνει τους πελάτες εξηγώντας τις διαδικασίες, απαντώντας σε ερωτήσεις, παρέχοντας πληροφορίες
 • Διατηρεί τον εξοπλισμό επικοινωνίας σε καλή κατάσταση αναφέροντας προβλήματα
 • Διατηρεί και βελτιώνει τα ποιοτικά αποτελέσματα ακολουθώντας πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, συνιστώντας βελτιωμένες διαδικασίες

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση, παρακαλούμε να στείλετε συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση hr@infocreditgroup.com , με τίτλο: “anergosjobs.com”

Η Infocredit Group Limited είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA