AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: 9 Νέες Θέσεις Εργασίας

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: 9 Νέες Θέσεις Εργασίας

1.  Τρεις (3) κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).
09/02/2024 12:00 Μεσημέρι
2.  Έξι (6) κενές θέσεις Ηλεκτρολόγου Εφαρμοστή, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)